Các quy chế tương tự (Lacey, quy chế Úc 2012)

Đạo luật Lacey

Đạo luật Lacey được giới thiệu tại Hoa Kỳ vào năm 1900, nhằm cấm vận chuyển động vật bị bắt bất hợp pháp hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã qua các tuyến đường giữa các tiểu bang hay qua biên giới quốc tế. Vào năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh