Cơ quan cấp phép FLEGT

Tính pháp lý và việc cấp giấy phép FLEGT

Đảm bảo tính pháp lý dựa trên thành phần tham gia thị trường và việc cấp giấy phép FLEGT Cơ sở Kế họach hành động của Liên minh châu Âu về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại gỗ (FLEGT) đưa ra một Thỏa thuận đối tác tự nguyện (VPAs) giữa các […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh