Thế nào là gỗ bất hợp pháp

Thế nào là khai thác gỗ bất hợp pháp?

Khai thác gỗ bất hợp pháp để chỉ việc khai thác, chế biến, vận chuyển, mua hay bán gỗ trái với luật pháp quốc gia và quốc tế. Khai thác gỗ bất hợp pháp có tác động tàn phá những diện tích rừng quí giá nhất còn lại trên thế giới, và gây ảnh hưởng […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh