Kế hoạch hành động Flegt

FLEGT là gì

1. FLEGT là gì? FLEGT là từ viết tắt từ các chữ Forest Law Enforcement, Governance and Trade; nghĩa là “Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ” . Kế hoạch Hành động FLEGT[1] của Ủy ban Châu Âu bao gồm một chương trình các hoạt động của EU […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh