Yêu cầu đối với các nhà nhập khẩu Châu Âu

Các yêu cầu đối với nhà điều hành tại EU

Các yêu cầu đối với nhà điều hành tại EU Quy chế gỗ EU áp dụng đối với gỗ và các sản phẩm gỗ được đưa vào thị trường EU trong lần đầu tiên. Các yêu cầu chính đối với nhà điều hành EU: Cấm gỗ khai thác bất hợp pháp: Quy chế gỗ EU […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh