Category: Tham khảo thêm

Bản tin Kiểm lâm Quảng Trị số 3-4/2020

Quảng Trị là tỉnh có tiềm năng về nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và có trên 120 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến (SXKDCB) lâm sản. Chính vì thế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần nắm vững các quy định liên quan đến khai thác, sản xuất, chế […]