Category: Ấn phẩm

Báo cáo “Khảo sát người tiêu dùng về việc mua sắm, sử dụng gỗ và sản phẩm gỗ”

Để có cơ sở xây dựng các phương pháp truyền thông hiệu quả giúp tăng cường hiểu biết về gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp cho người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy việc mua bán và sử dụng gỗ hợp pháp tại Việt Nam, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020, Trung […]

Bản tin Kiểm lâm Quảng Trị số 3-4/2020

Quảng Trị là tỉnh có tiềm năng về nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và có trên 120 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến (SXKDCB) lâm sản. Chính vì thế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần nắm vững các quy định liên quan đến khai thác, sản xuất, chế […]