Category: Sự kiện dự án

Hội thảo tham vấn: “Đánh giá tác động của VPA và tổng kết dự án”

Ngày 28/12, dưới sự tài trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức Diễn đàn “Chia sẻ bài học kinh nghiệm và Tổng kết kết quả dự án” tại Hà Nội. Hội thảo là […]

Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam”

Sáng 8/12, hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam” đã được tổ chức tại thành phố Huế với sự tham gia của hơn 45 đại biểu đến từ các Hiệp hội gỗ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt […]

Hội thảo: “Các quy định quốc tế về nguồn gốc gỗ và những ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ tại Lâm Đồng”

Ngày 4 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi trường Tây nguyên (COPE) tổ chức Hội thảo “Các quy định quốc tế về nguồn gốc gỗ và những ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ tại Lâm Đồng”. Hơn 30 […]

Hội thảo “Những yêu cầu quốc tế về sản xuất gỗ – cơ hội và thách thức với làng nghề đã được tổ chức”

Sáng 22/11, hội thảo “Những yêu cầu quốc tế về sản xuất gỗ – cơ hội và thách thức với làng nghề đã được tổ chức” tại Bắc Ninh với sự tham gia của nhóm chuyên gia đến từ Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa […]

Hội thảo: “Đánh giá tác động từ những nội dung mới nhất của hiệp định VPA/FLEGT đối với doanh nghiệp ngành gỗ”

Ngày 30/8, hội thảo “Đánh giá tác động từ những nội dung mới nhất của hiệp định VPA/FLEGT đối với doanh nghiệp ngành gỗ” đã được VCCI Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển và Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của 30 […]

Diễn đàn “Hợp tác giữa doanh nghiệp và CSOs trong tiến trình đàm phán và thực thi FLEGT-VPA”

Trong 3 ngày từ 27 đến 28 tháng 6 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng tổ chức diễn đàn giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự (CSOs): Xây dựng mạng […]

Hội thảo FLEGT-VPA và những ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh doanh

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã phối hợp với Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức hội thảo “FLEGT-VPA và những ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh doanh” và tập huấn “Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp […]

Hội thảo khởi động và lập kế hoạch pha 2 dự án FAO FLEGT-VPA do CED tổ chức tại Đà Nẵng

Hội thảo Khởi động, lập kế hoạch dự án và lấy ý kiến hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu của FLEGT-VPA trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định Đối tác Tự […]

Hội thảo Tổng kết Dự án Nâng cao Năng lực Cung cấp Thông tin FLEGT-VPA ngày 20 tháng 8 năm 2015 tại Hà nội

Hội thảo TỔNG KẾT DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP & CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG THỰC THI LÂM LUẬT, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN – FLEGT – MỘT SỐ KINH NGHIỆM & BÀI HỌC THỰC TIỄN đã […]

Tổng kết Hội thảo Quy Nhơn Kết nối Chia sẻ Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Về Flegt-Vpa

HỘI THẢO BÌNH ĐỊNH “Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp ngành gỗ về FLEGT-VPA”. Tổ chức vào 8-12am sáng ngày 26/6/2015 tại khách sạn Hải Âu, thành phố Quy nhơn, Bình Định. Có 43 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn(32 công ty), đại biểu […]