Category: Sự kiện dự án

Tổng kết Hội thảo Quy Nhơn Kết nối Chia sẻ Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Về Flegt-Vpa

HỘI THẢO BÌNH ĐỊNH “Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp ngành gỗ về FLEGT-VPA”. Tổ chức vào 8-12am sáng ngày 26/6/2015 tại khách sạn Hải Âu, thành phố Quy nhơn, Bình Định. Có 43 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn(32 công ty), đại biểu […]