Category: Sự kiện dự án

Hội thảo Tổng kết Dự án Nâng cao Năng lực Cung cấp Thông tin FLEGT-VPA ngày 20 tháng 8 năm 2015 tại Hà nội

Hội thảo TỔNG KẾT DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP & CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG THỰC THI LÂM LUẬT, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN – FLEGT – MỘT SỐ KINH NGHIỆM & BÀI HỌC THỰC TIỄN đã […]

Tổng kết Hội thảo Quy Nhơn Kết nối Chia sẻ Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Về Flegt-Vpa

HỘI THẢO BÌNH ĐỊNH “Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp ngành gỗ về FLEGT-VPA”. Tổ chức vào 8-12am sáng ngày 26/6/2015 tại khách sạn Hải Âu, thành phố Quy nhơn, Bình Định. Có 43 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn(32 công ty), đại biểu […]