VPA là gì

VPA là gì

VPA là một thỏa thuận thương mại ràng buộc về mặt pháp lý giữa Liên minh Châu Âu và một quốc gia sản xuất gỗ bên ngoài EU : Là Hiệp định thương mại song phương ký giữa EU với quốc gia đối tác xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, theo đó: Quốc gia […]

Tiến trình đàm phán FLEGT/VPA Việt Nam

Tiến trình đàm phán Sơ đồ tổ chức đoàn đàm phán FLEGT/VPA Việt Nam Với các sản phẩm gỗ chiếm tới 80% sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, và Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT), EU đã đặt ra các yêu cầu về tính hợp pháp đối […]

Các phụ lục của VPA

Nội dung của VPA 1. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) là phần trung tâm của một hiệp định VPA giữa EU và một quốc gia xuất khẩu gỗ bên ngoài EU. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) được thiết kế để xác định, giám sát và […]

Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì?

Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì? 1. Theo Kế hoạch Hành động FLEGT, để xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường EU, các doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo rằng sản phẩm của họ được làm bằng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh