Gỗ hợp pháp, thị trường gỗ và xu hướng tiêu dùng Việt Nam

Bài học này giới thiệu ngắn gọn một số thông tin về thị trường gỗ Việt Nam, thách thức, cơ hội cho ngành gỗ. Bên cạnh đó, bài học còn cung cấp các kiến thức quan trọng về gỗ hợp pháp, gỗ bền vững, cũng như thông tin về thị trường gỗ trong nước, xu hướng của người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ tuổi.

Phần này gồm 8 nội dung chính:

  • Gỗ – Vật liệu thân thiện môi trường và cho phép thỏa sức sáng tạo
  • Thị trường gỗ Việt Nam
  • Cơ hội cho ngành thiết kế, thiết kế nội thất
  • Thế nào là gỗ hợp pháp
  • Các sản phẩm cần đáp ứng yêu cầu VPA/FLEGT
  • Thế nào là gỗ bền vững
  • Thị trường gỗ Việt Nam
  • Xu hướng người tiêu dùng trong nước

Video:

  • Gỗ hợp pháp và thị trường gỗ Việt Nam

  • Thị trường gỗ và xu hướng người tiêu dùng Việt Nam

Bài giảng:

<<Sử dụng gỗ hợp pháp trong thiết kế                           >>Bài tiếp theo