Hướng dẫn tuân thủ VPA

Để đảm thông tin được cập nhật cho đến khi VPA có hiệu lực, đi vào thực thi và giúp DN có thêm thông tin hướng dẫn chi tiết, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) biên soạn cẩm nang này với mục đích cung cấp thông tin giúp DN hiểu rõ về VPA và một số hướng dẫn cơ bản giúp DN tuân thủ các yêu cầu của VPA . Tất cả các phần trong cẩm nang đều được liên kết đến các trang của các cơ quan, tổ chức liên quan. Hãy bấm vào các tiêu đề, tài liệu sẽ kết nối bạn tới các trang cần thiết.

Tải xuống: Hướng dẫn tuân thủ VPA

Tài liệu này do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) biên soạn với mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Tại thời điểm xuất bản, thông tin trong tài liệu này là chính xác vì thông tin đều sử dụng và trích dẫn từ các nguồn chính thức: VNFOREST, EFI và EU.