Flegt VPA Việt Nam Link tổng hợp

Flegt VPA Việt Nam Link tổng hợp

Sự kiện :

Báo chí :

Báo cáo : 

Hình ảnh :

Video :

 

PPTs & PDFs :

Thông tin, link hữu ích:

Tài liệu tập huấn của GIZ:

PHẦN I

PHẦN II

VN Exercises

Activities Day 1

Activities Day 2

Due diligence

VN Misc and docs for participants

Theo flegtvpa.com

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh