Lưu ý khi sử dụng, mua bán gỗ và sản phẩm gỗ

Bài học này cung cấp các hướng dẫn và thông tin hữu ích về sử dụng và mua sắm gỗ hợp pháp hiệu quả. Các biện pháp mua sắm và sử dụng gỗ hợp pháp bao gồm:

  • Hạn chế sử dụng, hoặc tái sử dụng, tái chế, làm mới gỗ, các sản phẩm gỗ
  • Kiểm tra kỹ loài, nguồn gốc xuất xứ của gỗ, sản phẩm gỗ
  • Từ chối các sản phẩm gỗ không cần thiết, không hợp pháp
  • Ưu tiên sử dụng gỗ, sản phẩm gỗ từ rừng trồng
  • Ưu tiên sử dụng gỗ, sản phẩm gỗ có tem, nhãn dán

<<Bài học trước                            >>Bài tiếp theo