Phát triển bền vững, thúc đẩy lối sống xanh thông qua các thiết kế ở IKEA

Đây là bài học về quan điểm phát triển hệ sinh thái bền vững lấy con người và thiên nhiên làm trọng tâm của Tập đoàn bán lẻ đồ nội thất IKEA.

Để đáp ứng những thách thức về tiêu dùng không bền vững, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng tăng, IKEA – phối hợp với các đối tác, đồng nghiệp và khách hàng – thực hiện các bước đầy tham vọng hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Đây cũng là báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020 của IKEA. Thông qua việc tập trung mạnh mẽ vào việc tăng cường sử dụng các vật liệu bền vững, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, năng lượng tái tạo và hơn thế nữa, IKEA tiếp tục tạo ra sự thay đổi tích cực và hướng tới mục tiêu khí hậu tốt đẹp hơn vào năm 2030.

<<Bài trước                           >>Bài tiếp theo