Truyền thông

Truyền thông

Truyền thông dành cho báo chí

Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại CED ngày 9 tháng 1 năm 2015 Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 2015 Chiến lược truyền thông dự án FLEGT-VPA của CED
Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại CED ngày 9 tháng 1 năm 2015  Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 2015  Chiến lược truyền thông dự án FLEGT-VPA của CED

 Truyền thông của dự án

Tạp chí Gỗ Việt Thời báo ngân hàng (báo giấy + báo điện tử) Báo pháp luật Việt Nam (báo giấy + báo điện tử)
Tạp chí Gỗ Việt Thời báo ngân hàng (báo giấy + báo điện tử) Báo pháp luật Việt Nam (báo giấy + báo điện tử)
Báo công thương (Báo giấy + báo điện tử) Báo diễn đàn doanh nghiệp (Báo điện tử) Thời báo tài chính (Báo giấy + báo điện tử)
Báo công thương (Báo giấy + báo điện tử) Báo diễn đàn doanh nghiệp (Báo điện tử) Thời báo tài chính (Báo giấy + báo điện tử)
Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam – VOV.vn Chuyên mục phát thanh trên hệ VOV2
Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam – VOV.vn Chuyên mục phát thanh trên hệ VOV2
EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh