Về dự án

Về dự án

Thông tin về dự án FLEGT VPA :

Nâng cao năng lực cung cấp thông tin cho các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trong quá trình thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT)

Bối cảnh:

Việt Nam đang nhập khẩu một số lượng gỗ khá lớn từ các nước trong khu vực, bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Trung Quốc. Các sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện nay đang xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, bao gồm các thị trường cao cấp và có ý thức về môi trường như ở các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật bản. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Việt Nam cần nhập khẩu gỗ từ nhiều nước trong đó có các nước có nguy cơ sử dụng gỗ từ các nguồn không hợp pháp.

Việc ký kết và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện gắn với quá trình tham gia Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT-VPA) sẽ giúp Việt nam cải thiện được ngành thương mại lâm sản của mình. FLEGT-VPA sẽ giúp cho việc thương mại gỗ Việt Nam minh bạch, hợp pháp hơn cũng như khuyến khích quản lý rừng bền vững và thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Trong bối cảnh đó, chương trình  EU FAO FLEGT hỗ trợ dự án: “Nâng cao năng lực cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trong quá trình thực thi FLEGT”.

Mô tả dự án:

Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (gọi tắt là Trung tâm), là một tổ chức Phi chính phủ, thực hiện các chương trình trong lĩnh vực giáo dục và phát triển. Trung tâm hiện đang cộng tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) và Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và xây dựng các chiến lược về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.  Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và hỗ trợ chương trình với các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và khu vực tư nhân ở Việt Nam, CED sẽ là một trong những đầu mối quan trọng đối với vấn đề FLEGT/VPA tại Việt Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) là một tổ chức bao gồm các thành viên từ cộng đồng doanh nghiệp, những người sử dụng lao động và các hiệp hội kinh doanh quy mô nhỏ. Là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, VCCI làm việc vì sự phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thương mại và thương mại quốc tế cũng như tăng cường việc sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất tại Việt Nam. VCCI hiện có mười văn phòng trên cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông, giúp họ hiểu và tham gia chủ động tích cực vào quá trình FLEGT. Mục tiêu sẽ đạt được thông qua các hoạt động mô tả dưới đây:

Đánh giá nhu cầu của đào tạo và nhu cầu cung cấp thông tin về FLEGT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các bên liên quan:

Trung tâm sẽ xác định nhu cầu thông tin về các vấn đề liên quan đến FLEGT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các bên liên quan. Trung tâm và VCCI chi nhánh miền trung sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá những khoảng trống thông tin và xác định nhu cầu thông tin và truyền thông về các vấn đề liên quan đến FLEGT trong DNNVV và/hoặc các bên liên quan khác. Đối với các DNNVV, khảo sát tập trung tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực tiễn về quản lý rừng bền vững, gỗ hợp pháp, hiểu biết về FLEGT và nhu cầu thông tin về FLEGT tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành hội thảo đào tạo cho nhóm truyền thông về các vấn đề liên quan đến FLEGT:

Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu, Trung tâm, phối hợp với VCCI sẽ tổ chức hội thảo đào tạo một ngày cho khoảng 45 đại diện từ các cơ quan truyền thông, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, và các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội. Khoảng 15 đại biểu từ các tỉnh Bình Định, Bình Dương và Đà Nẵng sẽ được mời tham dự hội thảo. Mục tiêu hội thảo nhằm lấy thêm ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu thông tin đồng thời thảo luận cách tổ chức và thực hiện các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề FLEGT. Hội thảo sẽ mời bộ NN&PTNT cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về quá trình đàm phán VPA và các vấn đề khác liên quan đến FLEGT. Phần thứ hai sẽ tập trung thảo luận vai trò của truyền thông trong việc phổ biến và cung cấp thông tin đến các nhóm đối tượng như thế nào. Sau đó, những người tham dự sẽ tham gia xây dựng kế hoạch hành động, cam kết nguồn lực, xây dựng thông điệp nhằm đưa ra một kế hoạch và chiến dịch truyền thông hiệu quả về FLEGT. Thành viên từ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong Mạng lưới về thực thi Lâm Luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (VNGO & FLEGT) và hiệp hội doanh nghiệp cũng sẽ được mời tham gia hội thảo.

Thực hiện kế hoạch truyền thông về các vấn đề FLEGT:

Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu và hội thảo đào tạo, Trung tâm kết hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan truyền thông sẽ thực hiện một chương truyền thông nhằm cung cấp thông tin về FLEGT/ VPA.

Trung tâm sẽ cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam, và một số báo, đài địa phương được lựa chọn để thực hiện chương trình truyền thông trong thời gian 9 tháng phổ biến thông tin về FLEGT nhằm thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và công chúng đến VPA, những yêu cầu cụ thể và các vấn đề cần tuân thủ. Trung tâm sẽ hỗ trợ Đài truyền hình Việt nam xây dựng hai phóng sự tài liệu về FLEGT/VPA tại Việt Nam (một phóng sự dành cho cho công chúng và một phóng sự dành cho DNNVV). Những phóng sự này sẽ được phát sóng trên truyền hình quốc gia và truyền hình địa phương. Trung tâm cũng sẽ sử dụng phương tiện truyền thông khác (cả báo in, báo hình và trực tuyến và mạng xã hội) để phổ biến rộng rãi các vấn đề về FLEGT/VPA. Những bản tin, phóng sự sau khi phát sóng trên VTV, cũng sẽ đăng tải trên các trang trực tuyến và in ra đĩa DVD nhằm cung cấp thông tin rộng rãi đến cộng đồng.

Kế hoạch truyền thông sẽ bao gồm cả chương trình phát thanh, tài liệu, tin tức trên truyền hình địa phương / trung ương và các bài báo về FLEGT trên các báo, tạp chí địa phương. Thông qua các chương trình này, các nhà báo và các hiệp hội sẽ hiểu rõ hơn về FLEGT/VPA và qua đó có thể cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác hơn cho các nhóm đối tượng liên quan. Mục tiêu cuối cùng nhằm nâng cao sự hiểu biết về quá trình đàm phán FLEGT và thực hiện VPA cho khối doanh nghiệp để giúp họ tham gia nhiều hơn vào quá trình đàm phán và thực hiện FLEGT/VPA.

Xây dựng và xuất bản tài liệu cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp:

Dựa vào kết quả đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp, Trung tâm phối hợp với VCCI sẽ rà soát, tổng hợp và biên soạn tài liệu cung cấp thông tin cho các DNNVV, giúp họ hiểu rõ hơn các  vấn đề FLEGT và VPA. VCCI sẽ cung cấp những thông tin, tài liệu này thông qua mạng lưới hội viên, các sự kiện, hội thảo và hội nghị với doanh nghiệp do VCCI tổ chức. Dự kiến , Trung tâm sẽ xuất bản 1.000 tập tài liệu (tờ rơi, sách mỏng, …) cho các doanh nghiệp về việc thực hiện đầy đủ FLEGT/ VPA tại Việt Nam. Những tài liệu này sẽ được tải lên trang web liên quan để phổ biến rộng rãi. Sử dụng các dữ liệu và thông tin thu thập được trong quá trình tổng hợp và biên soạn cùng với những tư liệu của VTV, Trung tâm sẽ xây dựng 2-3 video ngắn cung cấp thông tin cô đọng về quy trình và các bước thực hiện FLEGT/ VPA cho doanh nghiệp. Những đoạn phim này sau đó sẽ được đăng tải lên kênh truyền thông xã hội và các trang web có liên quan để phổ biến rộng rãi hơn đến cộng đồng doanh nghiệp.

Xây dựng một trang web về FLEGT/ VPA và các vấn đề liên quan dành cho doanh nghiệp

Sử dụng thông tin có sẵn và các thông tin và tài liệu được xây dựng trong dự án này, Trung tâm sẽ thiết lập một trang web ứng dụng để liên kết trên trang web của VCCI nhằm chia sẻ thông tin về FLEGT và các vấn đề liên quan bằng tiếng Việt cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, và các hiệp hội kinh doanh. Đây cũng là nơi cung cấp một diễn đàn trực tuyến và thảo luận về các vấn đề liên quan đến FLEGT/VPA cho các doanh nghiệp trong ngành gỗ. Để  tăng cường hiệu quả của các hoạt động truyền thông, Trung tâm sẽ sử dụng các công cụ được cài đặt trên các trang web để đánh giá việc sử dụng trang web (phân bổ người truy cập, những chuyên mục được truy cập, và phản hồi của người truy cập) để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, đảm bảo trang thông tin hữu ích và thân thiện với người sử dụng.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Điện thoại:    +84 4 35627494
Email:         cedhanoi@ced.edu.vn
Địa chỉ:    Phòng 1502, Nhà 3A, RESCO, 74 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội
Website:     www.giaoducphattrien.com.vn

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh