Videos

Clips, phóng sự, và tin đưa về các hoạt động liên quan đến FLEGT-VPA của CED

FLEGT là gì? Doanh nghiệp cần biết về FLEGT FLEGT dành cho cộng đồng
 FLEGT là gì? Doanh nghiệp cần biết về FLEGT  FLEGT dành cho Cộng đồng
Cơ chế ngăn chặn buôn bán gỗ bất hợp pháp Truy xuất nguồn gốc lâm sản Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 03/07/2015
 Cơ chế ngăn chặn buôn bán gỗ bất hợp pháp Truy xuất nguồn gốc lâm sản
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 10/07/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 17/07/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng ngày 24/07/2015 trên kênh VOV2
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 10/07/2015  Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 17/07/2015  Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng ngày 24/07/2015 trên kênh VOV2
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 14/08/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 21/08/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 28/08/2015
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 14/08/2015  Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 21/08/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 28/08/2015
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 31/7/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 07/08/2015 Hội thảo tổng kết dự án FLEGT - VPA (P3)
Chuyên mục phát thanh hỏi đáp Pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 31/7/2015 Chuyên mục phát thanh hỏi đáp pháp luật về rừng trên kênh VOV2 ngày 07/08/2015 Hội thảo tổng kết dự án FLEGT – VPA (P3)
Kênh truyền hình VITV đưa tin về Hội thảo tổng kết dự án FLEGT - VPA Đẩy mạnh truyền thông cho doanh nghiệp trong việc thực thi FLEGT - VPA Video Hội thảo tập huấn truyền thông FLEGT-VPA do ông Lê Quốc Vinh trình bày
Kênh truyền hình VITV đưa tin về Hội thảo tổng kết dự án FLEGT – VPA   Đẩy mạnh truyền thông cho doanh nghiệp trong việc thực thi FLEGT – VPA Video Hội thảo tập huấn truyền thông FLEGT-VPA do ông Lê Quốc Vinh trình bày

Clips, phóng sự, và tin đưa về các hoạt động liên quan đến FLEGT-VPA của các tổ chức khác

SRD_Hội thảo Tổng kết dự án và triển khai các hoạt động của Mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2015 VPA thu hút sự tham gia của các bên liên quan FLEGT-VPA đảm bảo tính hợp pháp
Hội thảo Tổng kết dự án và triển khai các hoạt động của Mạng lưới VNGO-FLEGT năm 2015  VPA thu hút sự tham gia của các bên liên quan  FLEGT-VPA đảm bảo tính hợp pháp
Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA-FLEGT Thái Nguyên: Cải thiện sinh kế và bảo vệ rừng phòng hộ bền vững VTC14_Khi rừng xanh nổi giận
Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA-FLEGT Thái Nguyên: Cải thiện sinh kế và bảo vệ rừng phòng hộ bền vững VTC14: Khi rừng xanh nổi giận
VTV2 - Quản lý rừng bền vững VTV1 - Mất rừng và thói quen sử dụng gỗ quý ở Việt Nam VTV2 - Câu chuyện về rừng trồng và chế biến dăm gỗ
 VTV2: Quản lý rừng bền vững VTV1: Mất rừng và thói quen sử dụng gỗ quý ở Việt Nam VTV2: Câu chuyện về rừng trồng và chế biến dăm gỗ
VTV2 - Làng nghề gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Pannature - Cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng ở Ngọc Sơn – Ngổ Luông Pannature: Redd+ và cộng đồng địa phương
VTV2: Làng nghề gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Pannature: Cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng ở Ngọc Sơn – Ngổ Luông Pannature: Redd+ và cộng đồng địa phương
CED tham dự tập huấn NEPCON ngày 17/12/2015 bản tin 16h ngày 17/12/2015 trên VTV4 CED tham dự tập huấn NEPCON ngày 17/12/2015 bản tin 21h ngày 17/12/2015 trên VTV4
CED tham dự tập huấn NEPCON ngày 17/12/2015 bản tin 16h ngày 17/12/2015 trên VTV4 CED tham dự tập huấn NEPCON ngày 17/12/2015 bản tin 21h ngày 17/12/2015 trên VTV4
EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh