Xu hướng sử dụng gỗ trong xây dựng và kiến trúc trên thế giới

Trong bài học này, người học sẽ được tìm hiểu thêm các lý do tại sao lại sử dụng vật liệu gỗ, xu hướng sử dụng gỗ trong thiết kế, kiến trúc, và xây dựng ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng như thế nào. Làm sao có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự tham gia của các nhà thiết kế trẻ trong việc sử dụng vật liệu gỗ bền vững và hợp pháp. Nội dung bài học gồm có 4 phần chính:

  • Lợi thế của vật liệu gỗ
  • Xu hướng sử dụng gỗ trong thiết kếxây dựng ở các nước 
  • Sử dụng gỗ ở Việt Nam trong xây dựng  kiến trúc
  • Thúc đẩy sự tham gia của các nhà thiết kế trẻ

Video:

Bộ phim time lapse về quá trình xây dựng tòa nhà 14 tầng cao nhất thế giới.

Bộ phim về các tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới.

Bài giảng:

<<Bài trước                           >>Kiểm tra kiến thức khóa học