Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, hiệp hội và các bên liên quan về truyền thông Flegt-Vpa

Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã tổ chức diễn đàn giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự (CSOs): Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), hiệp hội và các bên liên quan về truyền thông FLEGT-VPA

Diễn đàn có sự tham gia của 29 đại biểu đến từ các tổ chức Phi chính phủ (NGO), VCCI Đà Nẵng, một số đại diện cơ quan truyền thông. Với mục tiêu nâng cao năng lực truyền thông cho các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào tiến trình đàm phán “Hiệp định Đối tác Tự nguyện – Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT-VPA)

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã đưa ra được một số chủ đề cần được đào tạo kĩ và sâu hơn, dựa trên nhu cầu khách quan và chủ quan của học viên:
1. Các phương pháp và hoạt động hỗ trợ truyền thông
2. Lựa chọn và sử dụng hiệu quả công cụ truyền thông mới
3. Truyền thông vận động chính sách
4. Vai trò của truyền thông, vận động chính sách đối với các tổ chức XHDS
5. Xây dựng và duy trì quan hệ báo chí bền vững
6. Cung cấp thông tin về FLEGT-VPA theo góc nhìn từ cơ quan chính phủ
7. Xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả

Chương trình khóa tập huấn mời xem tại đây:

Báo cáo tập huấn mời xem tại đây: