Công cụ giúp doanh nghiệp tuân thủ và sẵn sàng đáp ứng các quy định của FLEGT-VPA

Tài liệu này cung cấp các công cụ cần thiết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong ngành gỗ Việt Nam buôn bán gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Việt Nam đã cam kết với EU. Theo VPA, tất cả gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sau này sẽ cần phải truy xuất được nguồn gốc để đảm bảo gỗ được sử dụng trong sản xuất, chế biến, lưu thông ở Việt Nam đều là gỗ hợp pháp theo đúng các yêu cầu của định nghĩa gỗ hợp pháp. Các công cụ trong tài liệu này là những công cụ đã được Nepcon xây dựng và CED có điều chỉnhTài liệu này được xây dựng, sửa đổi, bổ sung từ bộ công cụ của tổ chức Nepcon chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính nào liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Tại thời điểm xuất bản, thông tin trong tài liệu này là chính xác với hiểu biết tốt nhất của CED

Tải xuống bộ công cụ tại đây