Ấn phẩm của các tổ chức khác (2014-2015)

Báo cáo, tài liệu về FLEGT-VPA của các tổ chức khác

Ngày 23 tháng 12 năm 2014 vừa qua, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình định (FPA Bình Định) và Tổ chức Forest Trends đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tổng quan cung cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam". Hội thảo tập trung vào bốn khía cạnh chính cấu thành Cung - cầu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam (i) Lượng cung nguyên liệu gỗ trong nước, (ii) Lượng cung gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu, (iii) Lượng gỗ và sản phẩm tiêu thụ nội địa và (iv) Lượng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu

Dưới đây là Biên bản của Hội thảo và các bài trình bầy tại Hội thảo

Mọi câu hỏi, quan tâm xin gửi về cho ông Tô Xuân Phúc - Tổ chức Forest Trends tại Việt Nam qua địa chỉ Email: pto@forest-trends.org Trân trọng cám ơn sự chú ý của các anh chị, chúc các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng Nguyễn Trường Quân- Điều phối viên Mạng lưới VNGO-FLEGT.
Mạng lưới VNGO-FLEGT đã tổ chức Hội thảo Tập huấn về Giám sát rừng độc lập trong 2 ngày 9-10/12/2014 vừa qua tại thành phố Ninh Bình, tôi xin được gửi tới toàn thể các thành viên Mạng lưới "Báo cáo Khóa học về Giám sát rừng độc lập" (chi tiết trong file đính kèm Email này). Báo cáo dự thảo của khóa học đã nhận được sự đóng góp ý kiến của toàn thể các thành viên tham gia khóa học. Báo cáo cuối cùng này (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) sẽ được Mạng lưới gửi tới các bên liên quan như Tổng cục Lâm nghiệp và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Liên minh Châu Âu (EU) như một tài liệu quan trọng nhằm định hướng vai trò Giám sát độc lập của các Tổ chức xã hội dân sự trong tiến trình VPA.

Các câu hỏi và ý kiến góp ý xin được gửi về ông Nguyễn Trường Quân - Điều phối viên Mạng lưới VNGO-FLEGT thông qua email: quan@srd.org.vn.