Đảm bảo tính bền vững trong thương mại gỗ hợp pháp

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, Khóa tập huấn về các yêu cầu của thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng các loài gỗ cấm hoặc hạn chế buôn bán đã được Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với TRAFFIC tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 40 cán bộ thuộc các Chi cục kiểm lâm và các chi cục Hải quan.

Trong khóa tập huấn, các học viên được củng cố kiến thức về các quy định và chính sách liên quan đến thương mại gỗ, đồng thời có cơ hội được trang bị các kỹ năng và thực hành nhận dạng gỗ. Khóa tập huấn này được tài trợ bở Chính phủ Úc thông qua Dự án Quản lý rừng bền vững và Thương mại Lâm sản có trách nhiệm. Dự án này thúc đẩy sự tham gia của các đối tác thực hiện tại Việt Nam nhằm cải thiện các chính sách liên quan đến lâm nghiệp đồng thời hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm. Dự án cũng giúp các doanh nghiệp ngành gỗ nâng cao năng lực trong phân loại và nhận dạng gỗ cho quá trình xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Khóa tập huấn diễn ra vào thời điểm Việt Nam đã ký Hiệp định song phương nhằm nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy thương mại  gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp. Quá trình thực hiện Hiệp định đòi hỏi Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu về gỗ hợp pháp, các quy định về trách nhiệm giải trình, đồng thời đảm bảo có được đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng được các yêu cầu này.

Ông Lê Văn Bách, Vụ trưởng Vụ Quản lý Sản xuất Lâm nghiệp (Tổng cục Lâm nghiệp) cho biết: “Để giải quyết được những thách thức trong thương mại gỗ, chúng ta cần có hợp tác chặt chẽ từ các tổ chức và cá nhân. Thương mại gỗ liên quan đến nhiều loại gỗ khác nhau, đòi hỏi đội ngũ cán bộ hải quan và kiểm lâm ngày càng được củng cố năng lực để có khả năng nhận biết các loại gỗ nhất định để xử lý trong mọi tình huống. Đây cũng là một trong những đội ngũ cốt cán đảm bảo việc buôn bán gỗ hợp pháp tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho những thế hệ tương lai sau này được thừa hưởng những cánh rừng tươi đẹp của chúng ta”.

Bà Madelon Willemsen, Trưởng Đại diện tổ chức TRAFFIC phát biểu tại khóa tập huấn: “Buôn bán động, thực vật hoang dã là ngành công nghiệp kiếm hàng tỷ đô la mỗi năm, trong đó, một số lượng không nhỏ doanh thu này có được từ buôn bán gỗ bất hợp pháp. Việc khai thác rừng trái phép đã phá hủy nguồn sống của nhiều loài động vật, làm gia tăng biến đổi khí hậu và tạo nguồn doanh thu cho các nhóm tội phạm. Do đó, Tổng cục Lâm nghiệp cùng với TRAFFIC và các đối tác của dự án đã phối hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp. Đối với các cán bộ kiểm lâm và hải quan, khóa tập huấn sẽ giúp họ nâng cao các kỹ năng cần có nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc ngày càng cao”.

Khóa tập huấn đã kết thúc sau 1.5 ngày và đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho những cán bộ thuộc các Chi cục kiểm lâm và Chi cục Hải quan tham gia chương trình.

Xem thêm hình ảnh tại đây