Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp đối với VPA-FLEGT

1. Doanh nghiệp của bạn đã đăng ký và được các cơ quan liên quan cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành?

 
 
 

2. Doanh nghiệp của bạn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí theo quy định hiện hành?

 
 
 

3. Hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về môi trường theo quy định hiện hành?

 
 
 

4. Doanh nghiệp của bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe, an toàn lao động cho người lao động theo yêu cầu của pháp luật?

 
 
 

5. Doanh nghiệp của bạn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ luật lao động hiện hành (hợp đồng lao động, bảo hiểm, …)?

 
 
 

6. Doanh nghiệp của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định, thủ tục về hàng hóa được phép vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu?

 
 
 

7. Doanh nghiệp của bạn có lưu trữ đầy đủ thông tin cập nhật về các nhà cung cấp hay khách hàng trong toàn bộ chuỗi cung ứng?

 
 
 

8. Gỗ nguyên liệu doanh nghiệp bạn đang mua và sử dụng là gỗ từ những nguồn cung cấp hợp pháp hoặc ít có nguy cơ là gỗ khai thác trái phép?

 
 
 

9. Những thông tin và bằng chứng, chứng minh nguyên liệu/sản phẩm gỗ doanh nghiệp đang sử dụng đến từ những nguồn cung có rủi ro thấp về khai thác gỗ trái phép, và có được lưu trữ và có thể truy cập bất cứ lúc nào?

 
 
 

10. Doanh nghiệp của bạn khi nhập khẩu gỗ nguyên liệu đã chủ động tránh các nguồn gỗ nguyên liệu có nguy cơ rủi ro cao, bao gồm gỗ đến từ các nước có lệnh trừng phạt áp đặt bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng EU về nhập, xuất khẩu gỗ và gỗ từ các nước hoặc khu vực có / hoặc thường có các cuộc xung đột vũ trang?

 
 
 

11. Doanh nghiệp của bạn có một hệ thống tách riêng gỗ từ các nguồn khác nhau với thông tin và bằng chứng đầy đủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, hoặc hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)?

 
 
 

12. Doanh nghiệp của bạn có một hệ thống lưu trữ hồ sơ đầy đủ, thích hợp liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

 
 
 

13. Doanh nghiệp của bạn lưu trữ hồ sơ ít nhất là 5 năm ?

 
 
 


 

Điều chỉnh từ bảng hỏi của Dự án: ““Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và thực hiện bởi NEPCon và SFMI.