Diễn đàn “Hợp tác giữa doanh nghiệp và CSOs trong tiến trình đàm phán và thực thi FLEGT-VPA”

Trong 3 ngày từ 27 đến 28 tháng 6 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng tổ chức diễn đàn giữa doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự (CSOs): Xây dựng mạng lưới và lập kế hoạch vận động chính sách trong tiến trình đàm phán và thực thi FLEGT-VPA.

Diễn đàn có sự tham gia của 25 đại diện đến từ các tổ chức Phi chính phủ (NGO), VCCI Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm Thừa thiên Huế, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung, 6 đại diện doanh nghiệp và 3 đại diện cơ quan báo chí địa phương.

Nội dung của diễn đàn được xây dựng dựa trên nhu cầu của học viên trong khoá tập huấn truyền thông vận động chính sách tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 5 tại Hà Nội. Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã hỗ trợ các CSO xây dựng kế hoạch vận động chính sách để các CSO có thể chủ động tham gia tích cực, đóng góp ý kiến vào tiến trình VPA tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, diễn đàn đã thảo luận về việc hợp tác như thế nào để các CSO có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả tích cực trong tiến trình đàm phán VPA.

Sau hai ngày làm việc trong hội trường, một buổi đi thực tế tại doanh nghiệp gỗ Cẩm Hà (Điện Bàn, Quảng Nam), các đại biểu đã xây dựng được một kế hoạch hợp tác giữa CSOs và doanh nghiệp và kế hoạch vận động chính sách trên 3 mảng: Bảo hiểm lâm nghiệp; Quy hoạch trồng và khai thác rừng; và Nguồn vốn cho hộ trồng rừng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà
Ông Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà

Chương trình diễn đàn mời xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tập huấn lần II – Diễn đàn vận động chính sách