Doanh nghiệp cần biết gì về FLEGT

Theo kế hoạch, vào cuối năm 2015, Việt Nam sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) với EU về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT), một công cụ nhằm chống lại nạn buôn bán trái phép gỗ. Những doanh nghiệp kinh doanh gỗ sẽ cần phải nhận thức được những thay đổi sắp tới, hoặc có nguy cơ mất đi sự cạnh tranh, bị phạt, hoặc thậm chí là phá sản

 

Trung tâm Giáo dục và Phát triển