Giới thiệu về VPA

Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) là hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu thiết lập khung pháp lý đảm bảo rằng tất cả sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh Châu Âu (EU) có nguồn gốc và được sản xuất hợp pháp.

  • Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Việt Nam và EU chính thức ký Hiệp định VPA/FLEGT trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 12 (ASEM 12) tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Hiệp định được Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu phê chuẩn vào tháng 4/2019 và có hiệu lực từ tháng 6/2019.
  • VPA/FLEGT gồm 27 Điều9 Phụ lục kỹ thuật
  • Theo VPA/FLEGT cả hai bên cam kết chỉ buôn bán sản phẩm gỗ hợp pháp.
  • Để đáp ứng những yêu cầu của VPA/FLEGT về mặt chính sách, ngày 01/9/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 (trừ điều khoản về cấp phép FLEGT và phân loại doanh nghiệp).
  • Khi hệ thống cấp phép FLEGT đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ chỉ xuất khẩu sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép CITES vào thị trường EU. Phía EU cũng sẽ chỉ cho phép gỗ Việt Nam vào EU nếu gỗ đó có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép CITES có hiệu lực. Gỗ được cấp phép FLEGT được coi là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định gỗ của EU, EUTR.

Hiểu thêm về VPA/FLEGT tại video dưới đây:

Toàn văn Hiệp định VPA/FLEGT

Các phụ lục của Hiệp định VPA/FLEGT