Hội thảo khởi động và lập kế hoạch pha 2 dự án FAO FLEGT-VPA do CED tổ chức tại Đà Nẵng

Hội thảo Khởi động, lập kế hoạch dự án và lấy ý kiến hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu của FLEGT-VPA trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA)” do  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ được Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 tại Khách sạn Bamboo, 125 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ của dự án và mục tiêu của hội thảo gồm: Thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa các bên trong các hoạt động của dự án (vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI và các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình cấp phép, hỗ trợ doanh nghiệp và giám sát thực hiện); Thảo luận và hoàn thiện chương trình, bộ tài liệu đào tạo cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu của FLEGT-VPA.

Tham dự hội thảo có hơn 20 đại biểu đại diện cho các Hiệp hội gỗ: Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định (FPA), Hiệp hội Cao Su Việt Nam (VRA),  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores) ; Đại diện VCCI Đà Nẵng, đại diện nhóm giảng viên đã tham gia lớp tập huấn của NEPCon; Đại diện của dự án NEPCon; Đại diện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại miền Trung đã tham dự lớp tập huấn TOT của NEPCon (Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi,..); đại diện mạng lưới VNGO FLEGT và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) đang thực hiện các dự án liên quan tới FLEGT.

Chương trình hội thảo diễn ra trong 1 ngày gồm 2 phiên thảo luận:

Phiên 1: Khai mạc, tóm tắt kết quả chính của dự án trước (năm 2014-2015), giới thiệu các hoạt động của dự án mới (2016-2017) và thảo luận góp ý cho hoạt động dự án.

Phiên 2: Giới thiệu Bộ công cụ về tính pháp lý của gỗ và thảo luận chung về các nội dung dự án nên tập trung

Báo cáo Hội thảo: