Hội thảo FLEGT-VPA và những ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh doanh

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã phối hợp với Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức hội thảo “FLEGT-VPA và những ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh doanh” và tập huấn “Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của FLEGT-VPA” tại Phòng hội trường, lầu 1, Minh Sáng Plaza, 888, Đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án: “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA)” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ.

Tham dự hội thảo và khóa tập huấn có 80 đại diện tới từ các doanh nghiệp thành viên của BIFA, các sở ban ngành và các cơ quan liên quan gồm: Sở Công thương Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Chi cục Kiểm lâm, chi cục Hải quan và các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương.  Với mục tiêu tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng với các yêu cầu của FLEGT-VPA; Hướng dẫn các DN các bước nhằm đáp ứng yêu cầu về gỗ hợp pháp để tuân thủ các yêu cầu của VPA; Và cập nhật các vướng mắc về Hải quan, Môi trường đối với các doanh nghiệp gỗ hiện nay.

Mặc dù thời gian hội thảo và tập huấn ngắn, nhiều thông tin cần cung cấp và nội dung giảng dạy, số lượng học viên đông nhưng kết thúc họi thảo và tập huấn, 5 nhóm đã xây dựng được chuỗi cung của 5 doanh nghiệp mẫu. Ngoài ra các đại biểu cũng nhận ra rằng việc đáp ứng các yêu cầu về gỗ hợp pháp để tuân thủ các yêu cầu của VPA là rất cần thiết và quan trọng trong đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ.