Hội thảo học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm các bên liên quan trong tiến trình đàm phán ký kết Flegt-Vpa (EU) giữa Việt Nam và Indonesia

Indonesia kết thúc đàm phán và ký kết FLEGT – VPA năm 2013 và được thông qua Quốc hội và Hội đồng Liên minh châu Âu EU năm 2014, và Indonesia đang có kế hoạch cấp giấy phép FLEGT sớm nhất vào cuối năm 2016.

Trong khi đó Việt Nam sẽ kết thúc đàm phán hiệp định VPA sang EU vào cuối năm nay, vì vậy các kinh nghiệm và bài học từ Indonesia sẽ có ích cho việc thực hiện FLEGT – VPA tại Việt nam trong tương lai. Ngày 18/10/2016 vừa qua Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) cùng với sự hỗ trợ của GIZ đã tổ chức Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm các bên liên quan trong tiến trình đàm phán ký kết FLEGT-VPA (EU) giữa Việt Nam và Indonesia” tại khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội.

Mục đích chính của hội thảo: Cập nhật thông tin về quá trình đàm phán FLEGT-VPA tại Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ Indonesia về sự tham gia của các Hiệp hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp, và các tổ chức CSOs/NGOs và các bên liên quan khác trong quá trình đàm phán và thực thi FLEGT-VPA.