Hội thảo “Những yêu cầu quốc tế về sản xuất gỗ – cơ hội và thách thức với làng nghề đã được tổ chức”

Sáng 22/11, hội thảo “Những yêu cầu quốc tế về sản xuất gỗ – cơ hội và thách thức với làng nghề đã được tổ chức” tại Bắc Ninh với sự tham gia của nhóm chuyên gia đến từ Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa của Hội gỗ Đồng Kỵ cùng hiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo nhằm tăng cường năng lực và hướng dẫn các doanh nghiệp các bước để đáp ứng với các yêu cầu về gỗ hợp pháp, tuân thủ các yêu cầu của FLEGT-VPA.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ Hiệp hội gỗ Đồng Kỵ đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về khả năng thích ứng với 7 nguyên tắc của Định nghĩa gỗ hợp pháp cho tổ chức và tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng ở từng giai đoạn của chuỗi cung (lập sơ đồ chuỗi cung, rà soát các yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành cảu các DN).

Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng có thể điều chỉnh ngay được cách quản lý để luôn kinh doanh gỗ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đóng thuế đầy đủ và mua bảo hiểm cho người lao động. Để đáp ứng được các yêu cầu của VPA, các đại biểu mong muốn được tiếp tục đào tạo, tập huấn các thông tin, nhận được sự hỗ trợ về kĩ thuật của các chuyên gia cũng như được giải đáp thắc mắc từ chính quyền, các diễn đàn và các cơ quan kiểm lâm, hải quan…

Các đại biểu tham dự hội thảo