Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam”

Sáng 8/12, hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam” đã được tổ chức tại thành phố Huế với sự tham gia của hơn 45 đại biểu đến từ các Hiệp hội gỗ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các cơ quan hải quan, kiểm lâm, các tổ chức phi chính phủ và nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại miền Trung.

Ông Nguyễn Diễn phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nhằm cập nhật các yêu cầu về thực thi luật pháp liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ gỗ và thương mại gỗ; thảo luận về cách mà các doanh nghiệp có thể đảm bảo gỗ hợp pháp; Vai trò của các cơ quan kiểm lâm và hải quan trong việc kiểm soát gỗ hợp pháp; lấy ý kiến đóng góp cho việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam.

Hội thảo gồm hai phần: phần 1 – Trình bày những cam kết mới trong Hiệp định VPA, tác động của VPA đối với doanh nghiệp, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu gỗ; phần 2 – Thảo luận vềvai trò của Kiểm Lâm và Hải Quan trong thời gian tới liên quan đến kiểm soát gỗ xuất nhập khẩu; Hợp tác và phối hợp giữa Kiểm Lâm và Hải quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Việc giải đáp các vấn đề của doanh nghiệp từ các cơ quan chính phủ có những điểm gì cần cải thiện? Ý kiến từ doanh nghiệp; Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý: Ý kiến từ các cơ quan chính phủ.

Xem thêm tại báo cáo về hội thảo.

Khó khăn truy xuất nguồn gốc lâm sản (VTV).

Môi trường: Quản trị rừng và lâm sản bền vững. (VTV)

Hội thảo: “Các quy định quốc tế về nguồn gốc gỗ và những ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ tại Lâm Đồng” (FLEGTVPA)

Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với kiểm lâm và hải quan nhằm thúc đẩy thương mại gỗ Việt Nam”  (FLEGTVPA)

Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2017: Đón cơ hội từ Hiệp định FLEGT/VPA (goviet.org.vn)