Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam hiện đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

Dưới đây là nội dung bản dự thảo và các phụ lục của Nghị định về VNTLAS. Quý vị có thể tìm thấy thông tin chính thức trên website của TCLN.

Các phụ lục của Nghị định (Dự thảo) mời xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam Địa chỉ : Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại 024.8438792 – Fax 024.8438793; Email: tonghop@vnforest.gov.vn.