Những tác động của VPA là gì

Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) là hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU. Theo VPA, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS) để xác minh gỗ xuất khẩu là gỗ hợp pháp, và EU chỉ chấp nhận gỗ hợp pháp được cấp phép FLEGT nhập khẩu vào EU khi VPA được ký kết và hệ thống cấp phép đi vào vận hành.

Vậy VPA mang lại lợi ích gì cho Việt Nam?, Quá trình đàm phán VPA đã mang lại những lợi ích gì?, VPA có công bằng đối với những người sản xuất chế biến quy mô nhỏ trong ngành?, VPA bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng như thế nào?

Để giải đáp tìm hiểu thêm tác động của VPA trong video dưới đây: