Sử dụng gỗ tái sinh trong kiến trúc

Bài học cung cấp các kiến thức bào gồm: thế nào là gỗ tái sinh, vai trò của chúng đối với môi trường, xã hội và kinh tế thông qua các câu chuyện về gỗ từ Việt Nam qua thế giới. Ứng dụng của gỗ tái sinh vào trong các sản phẩm, một ví dụ điển hình về ứng dụng gỗ tái sinh trong các sản phẩm của xưởng 282 Design. Nội dung bài học gồm 3 phần chính:

  • Người Việt Nam sử dụng gỗ như thế nào?
  • Các nước phát triển sử dụng gỗ như thế nào?
  • Thế nào là gỗ tái sinh? Tại sao chúng ta cần sử dụng gỗ tái sinh?

Video:

Bài giảng

<<Bài học trước                            >>Bài tiếp theo