Tài liệu truyền thông về VPA/FLEGT

Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (sau đây gọi tắt là Hiệp định VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2019. Hiệp định VPA/FLEGT đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện quản lý rừng bền vững cũng như phát triển bền vững ngành chế biến gỗ ở Việt Nam. Đây cũng là một bước tiến mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản pháp luật để thực thi luật Lâm nghiệp 2017 của Việt Nam. Trong năm 2019, Việt Nam đã ban hành 4 nghị định và 7 thông tư mới để thay thế các văn bản pháp luật cũ hướng dẫn thực hiện Luật lâm nghiệp 2017 (các nghị định và thông tư được nêu trong Phụ lục 2). Ngày 1/9/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam với những quy định rất cụ thể về kiểm soát nguồn gốc gỗ. Ngày 14/11/2019, Tủ tướng ban hành quyết định số 1624/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT. Ngày 16/4/2021 Ủy ban thực thi chung (JIC) ban hành quyết định 03/2021 phê duyệt Kế hoạch hành
động về truyền thông và công bố thông tin để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU.

Mục tiêu tài liệu

Tại liệu này được thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức truyền thông và cung cấp thông tin hiệu quả về các cam kết và nghĩa vụ thực hiện VPA/FLEGT cho các nhóm đối tượng mà mình phục vụ, CED tổng hợp tài liệu này dựa trên các thông tin và tài liệu sẵn có.

Nội dung

Tài liệu này gồm 3 phần:

Phần 1: Tổng hợp tài liệu truyền thông về VPA/FLEGT. Phần này sẽ tổng hợp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật chính thống từ cơ quan nhà nước và tài liệu hướng dẫn được xây dựng từ các dự án của các tổ chức xã hội liên quan đến VPA/FLEGT.

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả. Phần này hướng dẫn các tổ chức các bước xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả, đồng thời cung cấp một số công cụ và phương tiện truyền thông thường được sử dụng trong lĩnh vực này.

Phần 3: Xây dựng chiến lược truyền thông về VPA/FLEGT. Phần này hướng dẫn chi tiết nội dung và phương pháp truyền thông đến với mỗi một đối tượng cụ thể và đưa ra khung kế hoạch công bố thông tin về VPA/FLEGT trong giai đoạn tới dựa trên Kế hoạch truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT đã được JIC phê duyệt tại Quyết định số 03/2021 ngày 16/4/2021.

Đối tượng sử dụng

Tài liệu được thiết kế cho các tổ chức có hoạt động truyền thông về VPA/FLEGT cho các nhóm doanh nghiệp, hộ gia đình, cộng đồng trồng rừng, hoặc các cơ quan báo chí, truyền thông.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Tải xuống Tài liệu truyền thông về VPA/FLEGT