Tập huấn vận động chính sách trong quá trình xây dựng chính sách liên quan đến VPA/FLEGT

Ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2019, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức khóa tập huấn “Vận động chính sách trong quá trình xây dựng nghị định về VNTLAS và thực thi VPA/FLEGT” nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho các tổ chức Phi chính phủ (NGOs) và tổ chức xã hội (CSOs), giúp họ tham gia và đóng góp một cách hiệu quả tích cực trong quá trình xây dựng chính sách nhằm thực hiện các cam kết của VPA/FLEGT.

Nội dung khóa tập huấn bao gồm: Các chính sách sẽ xây dựng trong năm 2019-2020 liên quan đến quản trị rừng, thực thi lâm luật và thương mại gỗ; Phân biệt vai trò của NGOs và CSOs trong vận động chính sách; Các bước vận động chính sách; Phương pháp tổ chức thu hút cộng đồng tham gia vận động chính sách công; Nâng cao kỹ năng và phương pháp vận động chính sách và huy động cộng đồng ở cấp địa phương. Làm việc nhóm tập trung thảo luận chi tiết các nội dung cụ thể và các bước tiến hành để tham gia góp ý nghị định VNTLAS đang xây dựng.

Thông qua khóa tập huấn, CED hỗ trợ các NGOs, CSOs xây dựng kế hoạch VĐCS để các tổ chức có thể chủ động tham gia tích cực, đóng góp ý kiến vào tiến trình xây dựng chính sách liên quan đến VPA/FLEGT tại Việt Nam.

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày với sự tham gia của 15 tổ chức hiệp hội và NGOs đến từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nội dung chính của khóa học tập trung vào các phần thảo luận nhóm, tạo cơ hội cho các tổ chức xã hội chia sẻ và kết nối, xây dựng kế hoạch VĐCS chi tiết liên quan đến nghị định VNTLAS. Các tổ chức đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan đến VĐCS và có kế hoạch cụ thể tham gia vào quá trình xây dựng nghị định VNTLAS. Các tổ chức cũng tập trung thảo luận nhằm cải thiện kế hoạch truyền thông VĐCS của các tổ chức để tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa vào quá trình xây dựng chính sách và thực thi VPA/FLEGT.

Nội dung tập huấn được học viên đánh giá rất thiết thực trong bối cảnh VPA/FLEGT vừa được ký kết và đang trong quá trình xây dựng các văn bản liên quan tới VNTLAS, giảng viên đã cung cấp cho học viên những bước hướng dẫn trong quy trình vận động chính sách và đưa ra các bài tập thảo luận cụ thể để các tổ chức có thể tham gia vào việc xây dựng Nghị định VNTLAS. Sau 2 ngày tập huấn, các học viên đã đưa ra 3 bản chiến lược vận động chính sách với rất nhiều thông tin hữu ích. Trong đó, các nhóm có nêu ra các vấn đề trong Dự thảo nghị định VNTLAS và thảo luận để bổ sung ý kiến chi tiết cho nghị định.

Khóa tập huấn đã kết thúc thành công tốt đẹp, đã đáp ứng các mong đợi từ các học viên cũng như đạt được mục tiêu đã đặt ra:

  • Sau khi kết thúc khóa tập huấn, học viên nắm rõ quy trình vận động chính sách, có cơ hội ứng dụng các kiến thức được tập huấn vào thực tế, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức với nhau, liên kết các tổ chức tạo thành một mạng lưới trong quá trình VĐCS;
  • Nắm vững phương pháp và kỹ năng về VĐCS để áp dung cho tổ chức, hiểu rõ các công cụ và phương pháp làm việc nhóm và lên kế hoạch truyền thông, vận động cộng đồng cùng tham gia,
  • Được chia sẻ những bài học kinh nghiệm về VĐCS thành công từ các tổ chức tham gia.

Cuối khóa tập huấn, 15/16 học viên đã đánh giá rất tốt về hậu cần, nội dung và giảng viên đáp ứng được mong đợi của hầu hết các học viên. CED và WWF sẽ tiếp tục thảo luận cùng các tổ chức tham gia tập huấn và hỗ trợ các tổ chức tham gia thảo luận và góp ý cho quá trình xây dựng các chính sách về VNTLAS.

Chia nhóm, chơi trò chơi khởi động, làm quen
Nhóm đang thảo luận về mong muốn đạt được sau khóa tập huấn

Nhóm đang thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định VNTLAS

Ngày 21 tháng 6 năm 2019
Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)