Thúc đẩy sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững trong thiết kế kiến trúc và nội thất.

Thông qua dự án : “ĐẢM BẢO TÍNH HỢP PHÁP CỦA GỖ VÀ THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG GỖ HỢP PHÁP, BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM” dưới sự tài trợ của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp Quốc (FAO), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) triển khai cuộc thi Thúc đẩy sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững trong thiết kế kiến trúc và nội thất

Với mục tiêu:

XÂY DỰNG BỀN VỮNG 

Khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến của sinh viên, thúc đẩy sử dụng gỗ hợp pháp và gỗ rừng trồng, gỗ tái chế, tận dụng trong thiết kế kiến trúc và nội thất

CƠ HỘI

Tạo cơ hội cho sinh viên có thể vận dụng được kiến thức, lý thuyết để áp dụng vào thực tế, có cơ hội trao đổi, học tập từ các doanh nghiệp trong ngành kiến trúc, nội thất và xây dựng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Sinh viên học các ngành kiến trúc, xây dựng, kiến trúc nội thất tại các trường đại học trên cả nước.
  • Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 thành viên, có thể là sinh viên ở cùng trường hoặc ở các trường khác nhau).
  • Mỗi nhóm cần có một người hướng dẫn, giáo viên hay KTS đang làm việc tại các công ty thiết kế.

Chi tiết cuộc thi xem tại:Cuoc thi Thuc day su dung go hop phap