[Video] Ngành gỗ Việt Nam tận dụng cơ hội để phát triển bền vững

Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ nước ta năm 2015 đã chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục, đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,9 tỉ dollar Mỹ, tăng gần 11% so với  2014. Riêng sản phẩm gõ đạt 4,8 tỉ dollar Mỹ, tăng 7,8% so với năm 2014. Phần lớn thị trường xuất khẩu gỗ của Việt Nam đều tăng trưởng, cụ thể là thị trường Mỹ năm 2015 đạt 2,6 tỉ dollar Mỹ tăng gần 18%, thị trường Nhật Bản đạt hơn 1 tỉ dollar Mỹ, đạt gần 10% và thị trường EU đạt 764 triệu dollar Mỹ, tăng 4 %.

Điều này đã minh chứng cho sự duy trì và nỗ lực bền bỉ tìm kiếm các thị trường mới của các doanh nghiệp trong ngành. Mặc dù ngành gỗ Việt Nam vẫn đang có những cơ hội tốt để phát triển, nhưng sự cạnh tranh của các nước trong khu vực và thế giới ngày một gay gắt cùng quá trình hội nhập ngày một toàn diện và triệt để với nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi các Doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, có sự hiểu biết đầy đủ về các hiệp định mà nước ta ký kết với các nước nhập khẩu, ứng phó kịp thời với những diễn biến của thị trường để phát triển bền vững. Và phóng sự ngành gỗ Việt Nam tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” hôm nay sẽ phần nào làm rõ vấn đề này.