Quản trị rừng và lâm sản bền vững

Nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị của rừng trồng, từ năm 2010, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã  khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản. Tháng 5 vừa qua , Việt Nam và châu Âu đã kết thúc đàm phán hiệp định này. Theo lộ trình, cuối năm 2018 , Hiệp định này sẽ  được ký kết và có hiệu lực.

Vậy, Hiệp định này sẽ tác động  gì đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành gỗ, trong sản xuất kinh doanh cũng như việc quản trị rừng và lâm sản bền vững? Các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị gì cho việc thi Hiệp định này.