Hướng dẫn tổ chức hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến FLEGT-VPA cho các doanh nghiệp

Tài liệu này hướng dẫn tổ chức chương trình cho 1 ngày tập huấn tập trung cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy điều kiện và kinh phí của các tổ chức, có thể điều chỉnh thành ½ ngày hoặc có thể sử dụng các thông tin đã cung cấp để tổ chức các phần giới thiệu lồng ghép vào các hội thảo hay tập huấn cho các doanh nghiệp ngành gỗ.

Tất cả các phần nội dung đều có các bài trình bày, videos hướng dẫn, và tài liệu liên quan để các giảng viên có thể sử dụng. Lưu ý, những tổ chức chưa nắm rõ hoặc chưa tham gia nhiều đợt tập huấn về VPA và các yêu cầu liên quan, nên mời thêm các diễn giả hay chuyên gia nắm vững các yêu cầu này đề cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hay thảo luận các vấn đề liên quan.

Xem chi tiết tài liệu hướng dẫn dưới đây:

Tải xuống tài liệu hướng dẫn tại đây