Kế hoạch hành động FLEGT

Liên minh Châu Âu công bố Kế hoạch Hành động Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT) vào năm 2003. Kế hoạch Hành động đưa ra một loạt các biện pháp giúp Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên giải quyết các vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp ở các khu rừng trên toàn cầu.

 

Lý do đưa ra kế hoạch Hành động FLEGT:

 • Khai thác gỗ bất hợp pháp đang tàn phá những diện tích rừng quý giá còn sót lại trên thế giới, và tác động đến những người dân đang sống trong rừng và sống dựa vào tài nguyên rừng.
 • Liên minh Châu Âu là một trong những khách hàng tiêu thụ sản phẩm gỗ hàng đầu thế giới. Các công ty và chính phủ ở Liên minh Châu Âu mua gỗ và sản phẩm gỗ từ các nhà cung cấp ở châu Phi, châu Á hay Nam Mỹ có tác động đáng kể đối với khai thác gỗ bất hợp pháp. Nếu họ vô tình mua gỗ bất hợp pháp, họ tạo thị trường béo bở cho những kẻ khai thác gỗ bất hợp pháp và vô tình phá hoại những nỗ lực thực thi lâm luật tại các nước đang xuất khẩu gỗ.
 • Nếu người mua mua gỗ từ các nhà sản xuất, những người tuân thủ luật pháp quốc gia, chi trả cho gỗ họ khai thác và hành động có trách nhiệm đối với người dân địa phương và với môi trường, điều này sẽ giúp giảm thiểu khai thác gỗ bất hợp pháp.

Mục đích của Kế hoạch Hành động:

 • Ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ bất hợp pháp vào EU
 • Cải thiện việc cung cấp gỗ hợp pháp
 • Tăng nhu cầu cho gỗ từ rừng được quản lý có trách nhiệm

Mục tiêu của kế hoạch hành động:

Quản lý rừng bền vững. Tập trung vào bẩy lĩnh vực chính:

 • Hỗ trợ các quốc gia sản xuất gỗ, bao gồm cả việc thúc đẩy các giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp
 • Thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp, bao gồm việc xây dựng và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) giữa EU và các nước sản xuất gỗ
 • Thúc đẩy các chính sách mua sắm công, bao gồm các hướng dẫn về cách xác định tính hợp pháp của gỗ trong các thủ tục mua sắm
 • Hỗ trợ các sáng kiến khu vực tư nhân, bao gồm khuyến khích các Bộ quy tắc ứng xử tự nguyện của các công ty tư nhânn tìm nguồn cung ứng gỗ
 • Đảm bảo an toàn tài chính và đầu tư, bao gồm khuyến khích các tổ chức tài chính đầu tư vào ngành lâm nghiệp để xây dựng các thủ tục quan tâm thích đáng đến vấn đề này
 • Sử dụng pháp luật hiện hành hoặc hoặc mới để hỗ trợ Kế hoạch Hành động, trong đó có cả Quy chế gỗ EU
 • Giải quyết các vấn đề về gỗ tranh chấp, bao gồm cả hỗ trợ xây dựng định nghĩa quốc tế về gỗ tranh chấp