Ấn phẩm của CED (2016-2017)

Báo cáo, tài liệu của CED (2016-2017)

Việt Nam là một trong những quốc gia chế biến gỗ lớn trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam hiện nay đang nhập khẩu gỗ từ khoảng 80 quốc gia, những năm gần đây, gỗ nhập chủ yếu từ Cam-Pu-Chia, Lào, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và Ma-Lai-Xia. Với khoảng 45% diện tích đất có rừng che phủ, gỗ rừng trồng trong nước được sử dụng trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ dăm ngày càng tăng. Đồ gỗ Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường có ý thức về môi trường như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Các thị trường quốc tế ngày càng đòi hỏi khắt khe về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ. Các nước nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của Việt Nam đã đưa ra nhiều văn bản pháp luật và các chính sách để đảm bảo việc xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp, trong đó có Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật Quản trị trừng và Thương mại lâm sản (gọi tắt là VPA). Xin xem giới thiệu về VPA ở trang 6.

Cẩm nang này giúp các doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu xác minh gỗ hợp pháp để xuất khẩu, và về lâu dài đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của VPA. Cẩm nang giúp các doanh nghiệp nắm được các nội dung cơ bản về VPA và những yêu cầu đối với doanh nghiệp. Cẩm nang gồm những phần cơ bản sau:

  1. Đánh giá mức độ sẵn sàng với VPA của một doanh nghiệp
  2. Lập sơ đồ chuỗi cung ứng, những yêu cầu về trách nhiệm giải trình
  3. Trách nhiệm giải trình (DD)
  4. Định nghĩa tnh hợp pháp (LD) theo quy định của pháp luật Việt Nam
  5. Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)
  6. Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS)
  7. Quy trình cấp giấy phép FLEGT
Để đảm thông tin được cập nhật cho đến khi VPA có hiệu lực, đi vào thực thi và giúp doanh nghiệp có thêm thông tin hướng dẫn chi tết, tất cả các phần trong cẩm nang đều được liên kết đến các trang của các cơ quan, tổ chức liên quan. Hãy bấm vào các têu đề, tài liệu sẽ kết nối bạn tới các trang cần thiết.

Tài liệu này do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) biên soạn với mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Tại thời điểm xuất bản, thông tin trong tài liệu này là chính xác vì thông tin đều sử dụng và trích dẫn từ các nguồn chính thức: VNFOREST, EFI và EU.

Toàn văn tài liệu Hướng dẫn tuân thủ VPA dành cho doanh nghiệp:Tải xuống tài liệu Hướng dẫn tuân thủ VPA cho doanh nghiệp tại đây
Tài liệu này hướng dẫn tổ chức chương trình cho 1 ngày tập huấn tập trung cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy điều kiện và kinh phí của các tổ chức, có thể điều chỉnh thành ½ ngày hoặc có thể sử dụng các thông tin đã cung cấp để tổ chức các phần giới thiệu lồng ghép vào các hội thảo hay tập huấn cho các doanh nghiệp ngành gỗ.

Tất cả các phần nội dung đều có các bài trình bày, videos hướng dẫn, và tài liệu liên quan để các giảng viên có thể sử dụng. Lưu ý, những tổ chức chưa nắm rõ hoặc chưa tham gia nhiều đợt tập huấn về VPA và các yêu cầu liên quan, nên mời thêm các diễn giả hay chuyên gia nắm vững các yêu cầu này đề cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hay thảo luận các vấn đề liên quan.

Xem chi tiết tài liệu hướng dẫn dưới đây:Tải xuống tài liệu tại đây
Tài liệu này cung cấp các công cụ cần thiết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong ngành gỗ Việt Nam buôn bán gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Việt Nam đã cam kết với EU. Theo VPA, tất cả gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sau này sẽ cần phải truy xuất được nguồn gốc để đảm bảo gỗ được sử dụng trong sản xuất, chế biến, lưu thông ở Việt Nam đều là gỗ hợp pháp theo đúng các yêu cầu của định nghĩa gỗ hợp pháp. Các công cụ trong tài liệu này là những công cụ đã được Nepcon xây dựng và CED có điều chỉnhTài liệu này được xây dựng, sửa đổi, bổ sung từ bộ công cụ của tổ chức Nepcon chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính nào liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Tại thời điểm xuất bản, thông tin trong tài liệu này là chính xác với hiểu biết tốt nhất của CED

Tải xuống bộ công cụ tại đây

Tài liệu này cung cấp những câu hỏi doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình chuẩn bị và sẵn đáp ứng những quy định của VPA. Bộ câu hỏi này dựa trên nguồn của trang EU FLEGT Facility.

Xem toàn văn bộ câu hỏi thường gặp của doanh nghiệp vè VPA:

Tải xuống bộ câu hỏi thường gặp của doanh nghiệp về VPA tại đây

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA)” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tài trợ với mục tiêu chính: Tăng cường hiểu biết, sự tuân thủ pháp luật nhằm thúc đẩy sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp và các thực tiễn quản trị tốt dọc theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và tăng cường đối tác công tư trong tiến trình VPA ở Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án sẽ đạt được thông qua 2 mục tiêu cụ thể: i) Tăng cường hiểu biết của doanh nghiệp về pháp luật và chính sách của Việt Nam liên quan đến gỗ hợp pháp; ii) Tăng cường đối thoại công – tư nhằm thúc đẩy thực thi VPA. Để đạt được các mục tiêu trên, dự án sẽ thực hiện các hoạt động: Tổ chức hội thảo khởi động và lập kế hoạch với các bên liên quan tại thành phố Đà Nẵng; Rà soát và điều chỉnh tài liệu tập huấn cho doanh nghiệp; Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bình Định và Hà Nội; Tổ chức đối thoại cấp vùng và quốc gia; Truyền thông thông qua mạng lưới phóng viên và các cơ quan báo chí. Hội thảo tập huấn “Đánh giá tác động từ những nội dung mới nhất của Hiệp định VPA/FLEGT đối với doanh nghiệp ngành gỗ” Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức vào ngày 30 tháng 08 năm 2017 tại Đà Nẵng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày một số điểm quan trọng của hiệp định VPA/FLEGT; Thảo luận về tác động và giải pháp của các vấn đề: quản lý gỗ nhập khẩu, phân loại doanh nghiệp, xác minh xuất khẩu và cấp phép FLEGT.

Toàn văn báo cáo:

Tập huấn “Những yêu cầu quốc tế về xuất khẩu gỗ - Cơ hội và thách thức với làng nghề” do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Hiệp hội đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ tổ chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Bắc Ninh là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án. Mục tiêu của hội thảo nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ tại làng nghề nhằm đáp ứng với các yêu cầu của FLEGT-VPA và hướng dẫn các doanh nghiệp các bước đáp ứng yêu cầu về gỗ hợp pháp để tuân thủ các yêu cầu của VPA.

Toàn văn báo cáo:

Hội thảo tập huấn “FLEGT-VPA và những ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh” do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại Bình Dương là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng với các yêu cầu của FLEGT-VPA. Hội thảo tập trung: Giới thiệu các nội dung chính của VPA, nguyên tắc và tiêu chí của định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và hướng dẫn DN tuân thủ; đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh lận cận;, đồng thời cập nhật các vướng mắc về Hải quan, Giới thiệu Quỹ môi trường dành cho doanh nghiệp ngành gỗ hiện nay.

Toàn văn báo cáo:

Diễn đàn: “Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với Kiểm lâm và Hải quan nhằm thúc đẩy Thương mại gỗ Việt Nam” trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA)” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ được Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức vào ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn Rosaleen, số 36 Chu Văn An, Phú Hội, thành phố Huế.

Toàn văn báo cáo:

Hội thảo Chia sẻ bài học kinh nghiệm và tổng kết kết quả dự án “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào quá trình đàm phán thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA)” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ được Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (VNForest) tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn Army, số 1 Nguyễn Tri Phương, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ của dự án và mục tiêu của hội thảo tập trung vào: Cập nhật tiến trình Hiệp định VPA và sự cần thiết, mục tiêu đánh giá tác động VPA/FLEGT; Chia sẻ kết quả đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, thủ tục hành chính và pháp luật từ những nội dung cam kết mới của Hiệp định và những khuyến nghị từ các nhóm doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan chính phủ; Chia sẻ bài học kinh nghiệm và tổng kết kết quả dự án; Và trao đổi, thảo luận về những tác động của VPA tới các nhóm đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp ngành gỗ. Tham dự hội thảo có hơn 70 đại biểu đại diện cho các Hiệp hội gỗ miền Nam, miền Trung và miền Bắc; Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm; Đại diện VCCI Hà Nội, Đà Nẵng; Đại diện các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại miền Trung, miền Bắc; Đại diện nhóm cộng đồng, gồm các hộ trồng rừng và các cơ sở sản xuất chế biến nhỏ khu vực miền Bắc; Và đại diện các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), phi chính phủ đang thực hiện các dự án liên quan tới VPA/FLEGT.

Toàn văn báo cáo:

Cộng đồng Châu Âu (EU) là một trong các thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu hàng năm khoảng 800 triệu USD trong khoảng tổng kim ngạch 7 tỉ USD. Năm 2010, EU và Việt Nam khởi xướng đàm phán Hiệp Định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại Lâm Sản, gọi tắt là VPA-FLEGT. Vào tháng 5 năm 2017, Hiệp định này đã được hai bên ký tắt kết thúc việc đàm phán. VPA-FLEGT được chờ đợi đem lại các lợi ích bao gồm việc bảo đảm cho tất cả gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu vào Châu Âu phải có nguồn gốc hợp pháp. Tham gia Hiệp định này, Việt Nam cũng có thể nâng cao vị trí của các sản phẩm gỗ ở thị trường EU và các thị trường khác, tiết kiệm thời gian, chi phí giải trình, và tăng tính cạnh tranh so với các sản phẩm tương tự không có giấy phép FLEGT, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thâm nhập với thị trường quốc tế. Thông qua việc thực thi VPA, Việt Nam cũng có thể tăng nguồn thu của chính phủ do kiểm soát được gỗ bất hợp pháp trong xuất khẩu và thị trường nội địa, giúp quản lý tài nguyên theo hướng bền vững, đồng thời giúp cải thiện quản trị ngành gỗ nói riêng và ngành lâm nghiệp nói chung. Ngoài các tác động tích cực việc thực thi hiệp định VPA-FLEGT có khả năng mang lại một số ảnh hưởng không mong muốn cho các nhóm liên quan kể cả hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất gỗ, nhất là trong ngắn hạn. Hiệp định VPA-FLEGT và các tác động của nó đã và đang được chính phủ và các tổ chức, mạng lưới, thông tin, thảo luận với nhiều nhóm hộ, cộng đồng và doanh nghiệp ngành gỗ cả nước trong suốt quá trình đàm phán của hiệp định.

Toàn văn báo cáo: